Cisco Forum

We are very happy and very pround of the final result of this amazing project

Jedna z największych konferencji technicznych w Polsce. Tradycyjnie ponad 1000   uczestników Forum czekają trzy dni wykładów na temat najnowszych trendów i   technologii informatycznych, prezentowanych w trakcie sesji, warsztatów   technicznych i prezentacji rozwiązań z dziedziny IT. Konferencja przeznaczona jest   dla wysokiej klasy polskich specjalistów zainteresowanych doskonaleniem swoich   umiejętności i wzajemną wymianą doświadczeń.

CHCESZ POZNAĆ POTENCJAŁ EVENT MARKETINGU?